HANDELSPLATS-UTVECKLING

Vad är nutidens mötesplats?  Hur ser citykärnan ut och vad krävs för att skapa en attraktiv plats? Utmaningen finns hos varje plats och är unikt för respektive plats. Min ”trigger” i detta är att hitta det unika och verkligen lyfta fram det i varje plats. Skapa en mötesplats där människor vill vara.