Kommersiell förvaltning som gör skillnad

En kompetent centrum/city-ledning och en god förvaltning är av stor vikt vid drift av en handelsplats och kommersiella lokaler. Man måste ha förståelse för den kommersiella verksamheten och kunna hantera dessa kontakter samt ha förståelse för fastighetsägarens ekonomi och krav.

Jag har en bred och lång erfarenhet av centrumledning och förvaltning och har arbetat i ett flertal handelsplatser med god utveckling.


Marita Floman