Om mig

Jag grundade Marita Floman AB 2009 för att jag ville utveckla egna affärsidéer. Uppdragen har blivit många och jag har haft förmånen att få vara med om flera större omgörningar. Mitt nätverk i branschen är stort och jag samarbetar i vissa uppdrag med skickliga underkonsulter.


”Att arbeta med platsutveckling och med allt vad det innebär är ett riktigt roligt arbete som jag brinner för.

Platsutveckling är ett brett begrepp och med mina tjugofem år i branschen har jag hunnit vara ett viktigt nav i flera stora utvecklingsprojekt.”


Uppdragen har varierat från framtagande av strategier kring utveckling av en plats, rena operativa uppdrag samt workshopledare.

Jag ingår i ledningsgruppen för Svenska Stadskärnor där jag är senior konsult inom BID (Business improvement district) samt licensierad utvärderare i Purple Flag projekt.

Diplomerad affärscoach

Sedan 2013 är jag diplomerad affärscoach. Coachning är ett mycket effektivt verktyg för människor att nå sina mål genom egen kraft. Utbildningen gav mig värdefulla insikter som gör att jag lättare kan ta mig an utmaningar. Den blev även ett värdefullt verktyg för den processledning och de workshops jag leder.